Tag: tranh Đông Hồ có hình con dê

Đổ xô đi mua tranh Đông Hồ có hình con dê

Đổ xô đi mua tranh Đông Hồ có hình con dê

Mang nhiều ý nghĩa như thế nhưng theo ông Nguyễn Đăng Chế – một trong số ít nghệ nhân còn lại của làng tranh Đông Hồ – thì con dê được vẽ trong dòng tranh này không nhiều. Nổi tiếng